Babysalmesang

Kontakt

Organist og musikpædagog

Lisbeth Gråkjær

Tlf. 3082 8850
E-mail: lisbethgraakjr@gmail.com


Babysalmesang

Beder Kirke tilbyder babysalmesang – et musikalsk forløb for de allermindste (fra ca. 8-10 uger gamle) sammen med en barselsforælder.


Vi vil lytte til forskellige instrumenter, synge sange og salmer, lege sanglege og lytte til stille orgelmusik.


Babysalmesang foregår i kirken fredag formiddage.


Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til organist og musikpædagog Lisbeth Gråkjær.


__________________________________At synge er en naturlig del af børns liv.


Sang kan mere end noget andet beskrive en stemningsverden og forløse følelser. Den musik, som barnet hører i de første år, bliver aldrig glemt. Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind med modermælken, vil ligge gemt i barnets erindring som noget trygt og godt.


Som barnet vokser til, får ordene, der er knyttet til melodierne, større og større betydning: som billeder, der udvider barnets horisont og billedskabende evner – og som ord, der kan give svar på livets store spørgsmål og danne grundlag for gode fortællinger og samtaler.


Beder Kirke | Kirkebakken 58, 8330 Beder | e-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk | tlf. 86 93 60 17